Wat moet je bij dementie tijdig regelen?

_MG_0746Wanneer iemand in je naaste omgeving aan dementie lijdt geeft dat veel onzekerheid en zorg. Je wilt het liefst dat iemand zo lang mogelijk zijn eigen beslissingen kan nemen. Maar als het moment komt dat je zaken moet overnemen, dan wil je graag weten hoe hij/zij er zelf over dacht.

Daarom is het van belang tijdig na te denken welke zaken er geregeld moeten worden, voordat iemand wilsonbekwaam wordt.

Wat moet je bij dementie tijdig regelen? 

 • Machtiging bij de bank: wijs een gemachtigde aan.
 • Notariële volmacht: een schriftelijke verklaring bij de notaris waarmee een ander bepaalde (rechts) handelingen voor u mag uitvoeren.
 • Schriftelijke wilsverklaring: Beschrijf uw wensen t.a.v. medische ingrepen. Hoe ver wilt u gaan? Wanneer u dat wilt kunt u specifieke wilsverklaringen maken voor euthanasie, niet-reanimeren en donorschap.
 • Levenstestament: Leg bij de notaris vast wat uw wensen zijn t.a.v. bv. zorg, medische behandelingen, financiën.
 • Testament: daarin staat wat na iemands dood met de nalatenschap moet gebeuren.

Het beschermen van de belangen van iemand met dementie op financieel gebied is mogelijk door bewindvoering. Dit wordt daarom ook wel beschermingsbewind genoemd.

De kantonrechter benoemt een vertegenwoordiger (bewindvoerder) die de financiële zaken regelt en het (toekomstige) vermogen beheert. Redenen voor een onderbewindstelling zijn vaak:

 • opname in een verpleeghuis
 • het niet meer kunnen zetten van een gelijkende handtekening
 • de verkoop van het huis
 • een erfenis die ter beschikking komt

Vertegenwoordiging bij het inschakelen van zorg en bij medische beslissingen

Wanneer er een partner of naast familielid is, hoeft u hiervoor niets te regelen. Maar als deze er niet zijn, of als er onenigheid in de familie is, kan door de kantonrechter een mentorschap worden geregeld. Een mentor komt op voor het belang van de persoon met dementie.

Volmacht of onderbewindstelling?

Notariële volmacht:

 • U kunt zelf de gevolmachtigde kiezen
 • notaris nodig
 • geen toezicht/controle op de gevolmachtigde
 • het kan problemen opleveren als familieleden vinden dat de gevolmachtigde niet goed heeft gehandeld.

Onderbewindstelling:

 • U kunt zelf een bewindvoerder kiezen, en de kantonrechter neemt die keuze meestal over
 • moet aangevraagd worden bij de kantonrechter
 • de bewindvoerder moet jaarlijks Rekening en Verantwoording afleggen
 • daarom minder kans op problemen

Links:

www.hersenstichting.nl

www.alzheimer-nederland.nl

Direkt aanvragen?

Soepel en snel

Lees meer
Over Ypie Weitenberg

Lees meer
Nieuws

Lees meer