Overeenkomsten en verschillen

Overeenkomsten:

 

  • Onderbewindstelling, mentorschap en ondercuratelestelling zijn alle drie beschermende maatregelen, d.w.z. ze zijn bedoeld om mensen die door ziekte of gebrek niet in staat zijn hun eigen belangen te behartigen, te ondersteunen en tegen misbruik te beschermen.
  • al deze maatregelen moeten aangevraagd worden bij de Rechtbank
  • een bewindvoerder, mentor en curator worden door de Rechtbank benoemd
  • bij bewindvoering en curatele moet jaarlijks ’Rekening en Verantwoording’ worden afgelegd.
  • een bewindvoerder, mentor of curator kan een familielid of vriend zijn of een professional.

 _MG_0774b

Verschillen: 

  • Bewindvoering:: wanneer iemand door lichamelijke of geestelijke oorzaken niet meer zelf zijn financiële belangen kan behartigen, en deze door een bewindvoerder geregeld moeten worden
  • Mentorschap: wanneer iemand niet meer zelf zijn persoonlijke belangen kan behartigen, bv. zijn (medische) behandeling, woonsituatie en de benodigde zorg.
  • Een combinatie van bewindvoering en mentorschap: wanneer zowel de financiële als de persoonlijke belangen behartigd  moeten worden.
  • Ondercuratelestelling: dit is de meest ingrijpende maatregel. een combinatie van bewindvoering en mentorschap, maar de persoon waar het om gaat wordt niet meer als handelingsbekwaam gezien en mag geen rechtshandelingen meer verrichten.

Mocht u vragen hebben over bewindvoering, mentorschap, ondercuratelestelling en de beoordelingen die daarmee te maken hebben, neemt u dan gerust -uiteraard geheel vrijblijvend- contact met mij op. Ik help u graag met het maken van de juiste keuze, want ik weet uit ervaring dat die keuze niet altijd even eenvoudig is.

Meer informatie over :

Een medische verklaring bij bewindvoering

Een medische verklaring bij mentorschap

Een medische verklaring bij ondercuratelestelling

Direkt aanvragen?

Soepel en snel

Lees meer
Over Ypie Weitenberg

Lees meer
Nieuws

Lees meer