Mentorschap

Een medische verklaring voor mentorschap is nodig bij de aanvraag voor mentorschap bij de Rechtbank als een cliënt  om medische redenen niet zelf meer zijn persoonlijke zaken kan behartigen en/of niet naar de zitting kan komen.

Iemand in uw naaste omgeving die niet meer voor zichzelf kan opkomen?  

_MG_0731Bzw

Wat is mentorschap en voor wie?

Het mentorschap is nodig wanneer iemand door lichamelijke of psychische oorzaken niet meer zelf zijn persoonlijke belangen kan behartigen en niet meer zelfstandig kan beslissen over bv. zijn (medische) behandeling, woonsituatie, verzorging, verpleging.

Dan heeft hij iemand nodig die hem daarin ondersteunt of dat van hem overneemt.

De mentor kan een familielid of iemand uit de vriendenkring zijn, maar er zijn ook professionele mentoren beschikbaar. *

Wanneer en waarom is een medische verklaring nodig?

Het verzoek voor de instelling van een mentorschap moet u indienen bij de kantonrechter in de woonplaats van degene waar het om gaat. De aanvraag wordt vervolgens behandeld tijdens een hoorzitting bij de rechtbank. Bij deze zitting wordt de betrokkene en zijn naaste familie gehoord.

Maar als de betrokkene niet zelf naar de Rechtbank kan komen wil de rechter weten:

  • Aan welke ziekte of stoornis deze persoon lijdt waardoor hij niet meer zelf zijn persoonlijke belangen kan behartigen
  • Is er voldoende begrip over wat mentorschap inhoudt
  • Zo ja, hoe denkt betrokkene over het mentorschap, gaat hij akkoord of juist niet
  • Waarom kan de betrokkene niet ter zitting verschijnen

Beoordeling voor een medische verklaring bij mentorschap

Bij een beoordeling voor mentorschap moet er een antwoord komen op de volgende vragen:

  • of betrokkene zelfstandig zijn persoonlijke belangen kan behartigen die te maken hebben met:
  • persoonlijke zorg, b.v. inschakeling mantelzorg, thuiszorg, hulpmiddelen e.d
  • woonsituatie
  • persoonlijke verzorging
  • en medische behandelingen
  • Hoe is de lichamelijke en geestelijke gezondheid?

In hoeverre is iemand hierin nog zelfstandig of is het nodig om de beslissingen die hiermee te maken hebben (gedeeltelijk) over te nemen?

 * www.manfredmunters.nl

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/curatele-bewind-en-mentorschap

Direkt aanvragen?

Soepel en snel

Lees meer
Over Ypie Weitenberg

Lees meer
Nieuws

Lees meer