Medische verklaringen

Wat is een medische verklaring door een onafhankelijke arts?

Een medische verklaring is een schriftelijke verklaring door een onafhankelijke arts opgesteld met een op medische gegevens gebaseerd waardeoordeel met betrekking tot de patiënt en diens gezondheidstoestand, die een ander doel dient dan behandeling of begeleiding.

 

Voor het onderzoek is het nodig dat ik de cliënt alléén spreek, want

  • dat levert de meest betrouwbare informatie op over het geestelijk functioneren
  • het voorkomt pijnlijke momenten wanneer hij/zij het antwoord niet weet en vragend naar de begeleider kijkt
  • het onderwerp mogelijk vertrouwelijke informatie bevat
  • iedere mogelijke vorm van beïnvloeding voorkomen moet worden

 

Voor wie?

Als u een aanvraag voor bewindvoering, mentorschap of ondercuratelestelling wilt doen bij een kantonrechter voor iemand die om geestelijke of lichamelijke redenen niet meer zijn eigen belangen kan behartigen, hebt u een medische verklaring nodig.

Wanneer iemand bij een notaris bv. een testament wil maken, een volmacht wil geven of een huis wil kopen of verkopen, dan moet de notaris ervan overtuigd zijn, dat iemand de gevolgen van deze rechtshandelingen kan overzien. Als een notaris twijfelt aan de wilsbekwaamheid van zijn cliënt, dan zal hij om een medische verklaring vragen.

 

Waarom een onafhankelijke arts?

Een medische verklaring mag alleen opgesteld worden door een onafhankelijke arts, d.w.z. een arts die geen enkele relatie met de patiënt heeft, niet als behandelaar en ook niet als waarnemend behandelaar.

Een medische verklaring mag niet door de behandelend arts worden afgegeven omdat er een verstrengeling van belangen kan ontstaan en het de vertrouwensrelatie met de patiënt kan schaden (KNMG)

Meer informatie over

 

Hoe vraagt u een verklaring aan en hoe gaat het dan verder?

Meer informatie over de werkwijze

 

Direkt aanvragen?

Soepel en snel

Lees meer
Over Ypie Weitenberg

Lees meer
Nieuws

Lees meer