Nieuws

Nieuwsbericht KNB 27-09-2018

KNMG: alle artsen mogen verklaringen over wilsbekwaamheid afgeven.

Alle artsen kunnen een verklaring omtrent de wilsbekwaamheid van een persoon afgeven, dit zegt de KNMG. Dus niet alleen indicerende artsen. Behandelende artsen mogen alleen geen verklaring afgeven over hun eigen patiënten. Reden daarvoor is dat de eigen arts bevooroordeeld kan zijn én in een belangenconflict kan komen.

Tijdens de bijeenkomsten tussen artsen en notarissen over medische wilsverklaringen het levenstestament werden er vragen gesteld over de bevoegdheid van andere artsen dan de VIA-artsen om verklaringen over de wilsbekwaamheid af te geven. De KNB heeft deze vragen daarom voorgelegd aan de KNMG.

Volgens de KNMG mag een arts verklaringen afgeven over personen die niet bij hem onder behandeling zijn. Wel is daarbij van belang dat de arts die de verklaring afgeeft ook verstand heeft van de achterliggende problematiek waar de betreffende persoon mee te maken heeft. Denk aan een verstandelijke beperking, psychiatrische aandoening en psychogeriatrische aandoening. In die zin geldt dat de arts naast bevoegd ook bekwaam moet zijn om een verklaring omtrent de wilsbekwaamheid van een specifiek persoon af te leggen. De arts moet van zichzelf weten of hij die specifieke bekwaamheid heeft. Als de te beoordelen persoon verschillende aandoeningen heeft, is het verstandig dat de beoordelend arts een specialist op het gebied van de desbetreffende (andere) aandoening advies vraagt. Vindt een VIA arts zichzelf niet bekwaam om een verklaring af te geven, dan moet hij dat aan de aanvrager meedelen, zodat die een andere ‘beoordelaar’ kan zoeken die ter zake deskundig is.

Direkt aanvragen?

Soepel en snel

Lees meer
Over Ypie Weitenberg

Lees meer
Nieuws

Lees meer