Bewindvoering

Een medische verklaring voor bewindvoering is nodig bij de aanvraag voor bewindvoering bij de Rechtbank als een cliënt  om medische redenen niet zelf meer zijn financiële zaken kan behartigen en/of niet naar de zitting kan komen.

Medische verklaring voor bewindvoering

 • Wat is bewindvoering, wanneer en voor wie?
 • Wanneer en voor wie
 • Waarom is een medische verklaring voor bewindvoering nodig?
 • Keuring voor een medische verklaring bij bewindvoering

Wat is bewindvoering ?

Bewindvoering betekent dat de financiële zaken van iemand veilig en verantwoord beheerd worden door  een bewindvoerder. Die zorgt ervoor dat:_MG_0720B

 • de rekeningen betaald worden
 • er eventueel een regeling worden getroffen met schuldeisers
 • een goede administratie wordt bijgehouden
 • elk jaar Rekening & Verantwoording wordt afgelegd bij de kantonrechter

Wanneer en voor wie:_MG_0723B

Bewindvoering is aangewezen als iemand:

 • door bv. ouderdom, dementie, geestelijke of lichamelijke handicap, of verslaving niet in staat is zelf zijn financiën te beheren
 • het inzicht en overzicht mist in de administratie
 • de financiële post niet open maakt
 • als er sprake is van een een schuldsaneringstraject en ook beheer nodig is om te voorkomen     dat er nieuwe schulden komen

Waarom is een medische verklaring voor bewindvoering nodig?

Het verzoek voor bewindvoering moet u indienen bij de kantonrechter in de woonplaats van degene waar het om gaat. De aanvraag wordt vervolgens behandeld tijdens een hoorzitting bij de rechtbank. Bij deze zitting wordt de betrokkene en zijn naaste familie gehoord.

Maar als de betrokkene niet zelf naar de Rechtbank kan komen wil de rechter weten:

 • aan welke ziekte of stoornis deze persoon lijdt waardoor hij niet meer zelf zijn financiën kan beheren.
 • Is er voldoende begrip over wat bewindvoering inhoudt
 • Zo ja, hoe denkt betrokkene over de bewindvoering, gaat hij akkoord of juist niet
 • Waarom kan de betrokkene niet ter zitting verschijnen

Beoordeling bij een medische verklaring bij bewindvoering

Bij een beoordeling voor bewindvoering moet er een antwoord komen op de volgende vragen:

 • hoe is de lichamelijke en geestelijke gezondheid?
 • is betrokkene zelf (nog) in staat is zijn financiële belangen te behartigen?
 • is er voldoende begrip over het hoe en waarom van bewindvoering?
 • bestaat er voldoende inzicht en overzicht in de financiële situatie?
 • kan betrokkene omgaan met spanningen rond de financiën?
 • hoe denkt betrokkene zelf over de bewindvoering?
 • begrijpt hij de gevolgen en gaat hij ermee akkoord?
Direkt aanvragen?

Soepel en snel

Lees meer
Over Ypie Weitenberg

Lees meer
Nieuws

Lees meer