Onafhankelijke arts

Wat is een medische verklaring door een onafhankelijke arts?

Een medische verklaring is een schriftelijke verklaring door een onafhankelijke arts opgesteld met een op medische gegevens gebaseerd waardeoordeel met betrekking tot de patiënt en diens gezondheidstoestand, die een ander doel dient dan behandeling of begeleiding.

Voor het onderzoek is het nodig dat ik de cliënt alléén spreek, want

  • dat levert de meest betrouwbare informatie op over het geestelijk functioneren
  • het voorkomt pijnlijke momenten wanneer hij/zij het antwoord niet weet en vragend naar de begeleider kijkt
  • het onderwerp mogelijk vertrouwelijke informatie bevat
  • iedere mogelijke vorm van beïnvloeding voorkomen moet worden

Waarom een onafhankelijke arts?

Een medische verklaring mag alleen opgesteld worden door een onafhankelijke arts, d.w.z. een arts die geen enkele relatie met de patiënt heeft, niet als behandelaar en ook niet als waarnemend behandelaar.

Een medische verklaring mag niet door de behandelend arts worden afgegeven omdat hij/zij door het beroepsgeheim geen inlichtingen over zijn/haar patiënten aan derden mag geven. Zelfs niet als de patiënt daar toestemming voor geeft. Het zou zo kunnen zijn dat de arts een mening heeft die afwijkt van die van de patiënt en dan zou er een ongewenste verstrengeling van belangen kunnen ontstaan en dat zou  de vertrouwensrelatie met de patiënt kunnen schaden.  (KNMG) 

Standpunt KNMG

De KNMG heeft als standpunt dat een behandelend arts geen verklaringen afgeeft over een eigen patiënt, waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen. Voorbeelden daarvan zijn: is iemand in staat te werken, een auto te besturen,naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen, is terecht een geboekte reis geannuleerd of heeft iemand recht op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte?  Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts. De onafhankelijke arts kan een eigen beoordeling maken van de situatie. Zonodig kan de onafhankelijke arts, met toestemming van de patiënt, extra informatie opvragen bij de behandelend arts(en).

Direkt aanvragen?

Soepel en snel

Lees meer
Over Ypie Weitenberg

Lees meer
Nieuws

Lees meer