Profiel

Visie: 

Als je niet meer voor je eigen belangen kunt opkomen betekent dat, dat je de regie over de dagelijkse zorg en de financiën uit handen moet geven. Dat is een ingrijpende beslissing omdat je dan je autonomie en zelfbeschikkingsrecht kwijtraakt en afhankelijk wordt van een bewindvoerder, mentor of curator. Ik heb er alle begrip voor dat deze overdracht, hoe noodzakelijk ook, op weerstand stuit.

En als ik zelf de cliënt zou zijn, hoe zou ik dan benaderd willen worden?:

  • met respect en geduld
  • aangesproken worden in taal die ik als cliënt begrijp
  • dat er geluisterd wordt naar wat ik als cliënt belangrijk vind

U mag dus van mij een benadering verwachten die hierop aansluit.

Over Ypie Weitenberg  

Een empatische, betrokken, geduldige, ervaren en deskundige arts.Ypie Weitenberg

Historie:

Geboren op het Friese platteland in het begin van de jaren vijftig.

Weduwe en moeder van 3 prachtige, getrouwde zonen en 6 schitterende kleinkinderen. En nog eens ’stief-pleeg-schoon- en groot’- moeder van een zoon, een dochter, hun partners en hun vier al even schitterende kinderen.

Mijn studie geneeskunde heb ik in Groningen gedaan, evenals mijn opleiding tot huisarts.  Van 1980 tot 1998 was ik huisarts in Gorredijk. Ik heb daar met veel liefde, betrokkenheid en inzet lief en leed van mijn patiënten met hun gedeeld. De ervaringen die ik daar heb opgedaan hebben mijn leven verrijkt.

Na twintig bewogen jaren in Gorredijk had ik behoefte aan een switch naar een iets rustiger bestaan. Ik deed een mediation opleiding en werkte enkele jaren als mediator.

Dit werk combineerde ik met een functie als waarnemend verpleeghuisarts in verschillende verpleeghuizen.

In 2010 ben ik begonnen met het maken van medische verklaringen voor mensen die onder bewind of onder curatele geplaatst gaan worden. Sommige beslissingen in je leven/werk komen min of meer toevallig tot stand en dat geldt ook voor deze keuze.

Het sluit goed aan bij mijn ervaring als huisarts, verpleeghuisarts en mediator. In de afgelopen jaren is er bij notarissen een toenemende behoefte ontstaan tot het laten beoordelen van de wilsbekwaamheid van hun cliënten wanneer zij bv. een testament of een volmacht willen opstellen. Ook daarin heb ik inmiddels ruime ervaring opgedaan.

 Hobby’s:

_MG_8497B

In mijn vrije tijd kook ik erg graag, vooral voor familie en vrienden. Dat komt goed uit want als al mijn kinderen en kleinkinderen van de partij zijn is, staan er heel wat bordjes verwachtingsvol op de lange tafel.

Ook mijn huis en tuin vragen aandacht. Ik vind het prettig mijn ’zaakjes’ goed voor elkaar te hebben. Vooral het inrichten van het huis en het ontwerpen van de tuin vond ik erg leuk. Het onderhoud ervaar ik meer als een noodzakelijk iets.

Een andere hobby is het zeilen, vooral op wat ruimer water. Op het water voel ik me even ’los van alles’. Droogvallen op het Wad, een heerlijke ervaring. Zou ik graag veel meer doen……

Direkt aanvragen?

Soepel en snel

Lees meer
Over Ypie Weitenberg

Lees meer
Nieuws

Lees meer