Wat kan ik voor u als professional betekenen?

Voor u als notaris: Beoordeling wilsbekwaamheid

De eindverantwoordelijkheid voor het passeren van een akte ligt bij de notaris. Hij dient ervan overtuigd te zijn dat zijn cliënt wilsbekwaam is. Hierbij kan het ‘Stappenplan Beoordeling Wilsbekwaamheid ten behoeve van notariële dienstverlening’ van de KNB een handvat bieden. Bij twijfel wordt geadviseerd een onafhankelijke, deskundige arts in te schakelen.

Dementie is een complexe ziekte en de dementerende vertoont vaak façade-gedrag. Het is niet reëel van een notaris te verlangen dat hij dit gedrag kan doorgronden; dit vereist een specifieke deskundigheid.
U mag van mij de benodigde deskundigheid verwachten.

Sinds 2011 werkt ik zeer regelmatig samen met notarissen om tot een verantwoorde beoordeling te komen van wilsbekwaamheid.

Voor u als bewindvoerder of mentor 

Wanneer u bij de aanvraag voor onderbewindstelling en/of mentorschap een medische verklaring nodig hebt, bent u bij mij aan het goede adres

Deskundig en zorgvuldig:

Ik heb 20 jaar ervaring als zelfstandig huisarts en verpleeghuisarts en daarnaast heb ik mij specifiek geschoold in de onderwerpen bewindvoering, mentorschap, curatele en wilsbekwaamheid nodig voor bv. een testament of een notariële volmacht.

Sinds 2010 maak ik deze medische verklaringen.

Inmiddels heb daarin een zeer ruime ervaring opgedaan met een onderzoek dat nauw aansluit bij de vraagstelling.

Snel inzetbaar:

Doorgaans kan ik uw cliënt binnen enkele werkdagen bezoeken en een medische verklaring afgeven. Alleen tijdens mijn vakanties zal het langer duren.

Prettig om mee samen te werken:

Probeer maar…

Direkt aanvragen?

Soepel en snel

Lees meer
Over Ypie Weitenberg

Lees meer
Nieuws

Lees meer